လွှတ်တော် / သတင်းများ/စာကြည့်တိုက်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီအစည်းအဝေး(၄/၂၀၁၉)ကျင်းပ

စာကြည့်တိုက်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီအစည်းအဝေး(၄/၂၀၁၉)ကျင်းပ

နေ့စွဲ
17.7.2019
အချိန်
10:00 AM To 11:15 AM

၁၇.၇.၂၀၁၉ရက်နေ့ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီအချိန်မှ(၁၁:၁၅)နာရီအချိန်ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် စာကြည့်တိုက်ခန်းမ၌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စာကြည့်တိုက် ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီအစည်းအဝေး (၄/၂၀၁၉)အား ကျင်းပခဲ့သည်။