လွှတ်တော် / သတင်းများ/တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဝန်ထမ်းများစွမ်းရည် မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ လွှတ်တော်များအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း (Digital Literacy for Parliaments) ဖွင့်လှစ်ပို့ချ

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဝန်ထမ်းများစွမ်းရည် မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ လွှတ်တော်များအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း (Digital Literacy for Parliaments) ဖွင့်လှစ်ပို့ချ

နေ့စွဲ
20.5.2019
အချိန်

၂၀.၅.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ(၄:၀၀)နာရီအချိန်ထိ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စာကြည့်တိုက်ခန်းမ၌ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဝန်ထမ်းများစွမ်းရည် မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ လွှတ်တော်များအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း (Digital Literacy for Parliaments) ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့သည်။ အဆိုပါသင်တန်းအား (၂၀.၅.၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၂၂.၅.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ (၃)ရက်ကြာဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။