လွှတ်တော် / သတင်းများ/တိုင်းဒေသကြီးသစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောမြေများတွင် Community Forest တည်ထောင်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းခြင်း

တိုင်းဒေသကြီးသစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောမြေများတွင် Community Forest တည်ထောင်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းခြင်း

နေ့စွဲ
12.9.2019
အချိန်
2:00 PM to 4:20 PM

(၁၂.၉.၂၀၁၉) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ(၁၄၀၀)နာရီအချိန်မှ (၁၆၃၀)အချိန်ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ရုံး သဘင်ဆောင်ခန်းမ၌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ သစ်တောမြေများတွင် ဒေသခံများစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နိုင်သော Community Forest တည်ထောင်ခွင့်ရရှိနိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များလျှောက်ထားခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နိုင်သောနည်းလမ်းများကို ကျယ်ပြန့်စွာသိရှိနိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးသစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး သိရှိလိုသည်များကို ပြန်လည်ဖြေကြား ခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။