လွှတ်တော် / သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး / ကြေညာချက်များ / ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော် / အသေးစိတ်အချက်

ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၆) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး

မန္တလေးမြို့

ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၀)

၁၃၈၁ ခုနှစ် ၊ ပြာသိုလဆန်း ၁၂ ရက်

(၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ရက်)

ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန်  ခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၄ ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်  တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၊ နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၃(က)(၁)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၌ ၁၃၈၁ ခုနှစ် ၊ တပို့တွဲလဆန်း ၄ ရက် (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်) ( အင်္ဂါနေ့) နံနက် ၁၀၀၀ နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပရန် ခေါ်ယူကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

 

အောင်ကျော်ဦး

ဥ က္က ဋ္ဌ

စာအမှတ်၊ ၁ / ၁ – ၁( ၀၀၁ )/(အစည်းအဝေး)

ရက်စွဲ  ၊  ၂၀၂၀  ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၆  ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ(အားလုံး)

မိတ္တူကို

လှည့်လည်စာတွဲ၊ ရုံးလက်ခံ