လွှတ်တော် / သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး / ကြေညာချက်များ / ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော် / အသေးစိတ်အချက်

ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်

မန္တလေးမြို့

ကြေညာချက်အမှတ် ( ၃ / ၂၀၁၆)

၁၃၇၈ ခုနှစ် ၊ နတ်တော်လဆန်း ၃ ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်)

 

ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆)

ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၈ ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၃ ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၃(ဃ)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌသည် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆) ကို

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၌ ၁၃၇၈ ခုနှစ် ၊ နတ်တော်လဆန်း ၉ ရက်   (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်) (ကြာသပတေးနေ့)  နံနက် ၁၀:၀၀ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပရန် ခေါ်ယူကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

                                                                                 အောင်ကျော်ဦး

                     ဥ က္က ဋ္ဌ

                         

 

စာအမှတ်၊ ၆ / ၁၄ – ၃( ၀၀၃)/(ထောက်ပံ့)

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂  ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

  • မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ(အားလုံး)

မိတ္တူကို

  • လှည့်လည်စာတွဲ
  • ရုံးလက်ခံ