လွှတ်တော် / သတင်းများ/ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉) (တတိယနေ့)အခမ်းအနား အား(၁၅-၇-၂၀၁၉)ရက်နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှနေ့လယ်(၁၃၀၀)နာရီအချိန်တွင်ပြောင်းလဲကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းလေးစားစွာအသိပေးကြေညာ

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉) (တတိယနေ့)အခမ်းအနား အား(၁၅-၇-၂၀၁၉)ရက်နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှနေ့လယ်(၁၃၀၀)နာရီအချိန်တွင်ပြောင်းလဲကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းလေးစားစွာအသိပေးကြေညာ

နေ့စွဲ
အချိန်

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉) (တတိယနေ့)အခမ်းအနား အား(၁၅-၇-၂၀၁၉)ရက်နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှနေ့လယ်(၁၃၀၀)နာရီအချိန်တွင်ပြောင်းလဲကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းလေးစားစွာအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်