လွှတ်တော် / အစည်းအဝေးများ / အဆိုများ

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ အဆိုတင်သွင်းမှုနှင့် အဆိုအပေါ် ထောက်ခံသူ/ဆွေးနွေးသူစာရင်း ပြုစုထားရှိမှု အခြေအနေ


Proposal List for Website update