လွှတ်တော် / သတင်းများ/ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း‌ဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၈)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပခေါ်ယူခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း‌ဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၈)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပခေါ်ယူခြင်း

နေ့စွဲ
အချိန်