လွှတ်တော် / သတင်းများ/ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတဲ့ဲ့သည်၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံလာသော စာရင်းများအား စိစစ်ရေးညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ

ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတဲ့ဲ့သည်၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံလာသော စာရင်းများအား စိစစ်ရေးညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ

နေ့စွဲ
7.2.2019
အချိန်
နံနက်(၁၀:ဝဝ)နာရီအချိန်​မှ (၃:၃၀)အချိန်ထိ

၇.၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက်(၁၀:ဝဝ)နာရီအချိန်​မှ (၃:၃၀)အချိန်ထိ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊ ​​ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံး​ငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာ​ရေးဆိုင်​ရာ ကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာ​ရေးနှစ်​အတွက်​ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖြည့်စွက်​ခွင့်ပြု​ငွေ​တောင်းခံလာ​သော စာရင်းများအား စိစစ်​​ရေးညှိနှိုင်း အစည်းအ​ဝေးကျင်းပခဲ့သည်​။