လွှတ်တော် / သတင်းများ/ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

နေ့စွဲ
28.6.2019
အချိန်

(၂၈.၆.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များသည် ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်နှင့် မိတ္ထီလာမြို့နယ်များသို့ မျှဝေခြင်း အစီအစဉ်ဖြင့် ကျေးလက်လမ်းလုပ်ငန်းများအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။