လွှတ်တော် / သတင်းများ/ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

နေ့စွဲ
17.1.2020
အချိန်

(၁၇.၁.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များသည် ကော်မတီသို့ပေးပို့လာသောတင်ပြစာနှင့်ပတ်သက်၍ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ ဘိုးလှကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဓမ္မကျရွာ၊ အမှတ်(၅၀) အ.မ.ကသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ခဲ့ကြသည်။