လွှတ်တော် / သတင်းများ/ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီကွင်းဆင်း

ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီကွင်းဆင်း

နေ့စွဲ
20.6.2020
အချိန်

(၂၀.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် တိုင်းလမ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ တိုင်းကျေးလက်လမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရမည်းသင်း၊ ပျော်ဘွယ် ခရိုင်/မြို့နယ်များမှ ကျေးလက်လမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးမှူးများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်နှင့် မိတ္ထီလာမြို့နယ်များသို့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် လမ်း၊ တံတား၊ သောက်သုံးရေကန်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။