လွှတ်တော် / သတင်းများ/ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီကွင်းဆင်း

ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီကွင်းဆင်း

နေ့စွဲ
30.6.2020
အချိန်

(၃၀.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရမည်းသင်းခရိုင် EE ၊ မြို့နယ် AE၊ SAE၊ ကျေးလက်လမ်း ဦးစီးများနှင့်ပူးပေါင်းကာ ရမည်းသင်းမြို့နယ် ပေါက်အိုင်၊ ကမ္မ၊ အင်တောကြီးလမ်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဆောင်ရွက်ရမည့်လမ်းများမှ ကန်ကား(ဂျင်းမြေ)များ အရည်အသွေး ပြည့်မီမှုရှိစွာသုံးစွဲရန် တင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီများအား ခရိုင်ကျေးလက်လမ်း ဦးစီးဌာနရုံးတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။