လွှတ်တော် / သတင်းများ/ရေးရာကော်မတီများမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီး ရငွေသုံးငွေများ စိစစ်ခြင်း အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)ကျင်းပ

ရေးရာကော်မတီများမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီး ရငွေသုံးငွေများ စိစစ်ခြင်း အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)ကျင်းပ

နေ့စွဲ
18.3.2020
အချိန်

၁၈.၃.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ ရေးရာကော်မတီများဖြစ်ကြသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၂၀၀)နာရီအချိန်ထိ လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၁၀၀)နာရီအချိန်ထိလည်းကောင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းသုံးစွဲမှု စိစစ်ရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၆၀၀)နာရီ အချိန်ထိလည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀) နာရီမှ (၁၂၀၀)နာရီအချိန်ထိလည်းကောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀) နာရီမှ (၁၂၀၀)နာရီအချိန်ထိလည်းကောင်း၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၂၀၀)နာရီအချိန်ထိလည်းကောင်း၊ လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး နှင့်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၂၂၀)အချိန်ထိလည်းကောင်း၊ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၂၀၀)နာရီအချိန်ထိ လည်းကောင်း၊ အစိုးရအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၅၀၀)နာရီအချိန်ထိလည်းကောင်း ၎င်းတို့၏ ရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမများ၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း လျာထားချက်များအား စိစစ်ခြင်း အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့) ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။