လွှတ်တော် / သတင်းများ/ရေးရာကော်မတီများမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီး ရငွေသုံးငွေများ စိစစ်ခြင်း အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)ကျင်းပ

ရေးရာကော်မတီများမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီး ရငွေသုံးငွေများ စိစစ်ခြင်း အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)ကျင်းပ

နေ့စွဲ
20.3.2020
အချိန်

(၂၀.၃.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ ရေးရာကော်မတီများဖြစ်ကြသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၁၅၀)အချိန်ထိလည်းကောင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းသုံးစွဲမှု စိစစ်ရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၂၃၀)အချိန်ထိလည်းကောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀) နာရီမှ (၁၂၃၀)အချိန်ထိလည်းကောင်း၊ လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၂၃၀)အချိန်ထိလည်းကောင်း၊ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၂၀၀)နာရီအချိန်ထိ လည်းကောင်း၊ အစိုးရအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၂၀၀)နာရီအချိန်ထိလည်းကောင်း၊ စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့်လျှပ်စစ်ရေးရာ ကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၂၀၀)နာရီအချိန်ထိလည်းကောင်း၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၃၀၀)နာရီအချိန်ထိ လည်းကောင်း၊ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၁၀၀)နာရီအချိန်ထိလည်းကောင်း ၎င်းတို့၏ ရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမများ၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း လျာထားချက်များအား စိစစ်ခြင်း အစည်းအဝေး(တတိယနေ့) ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။