လွှတ်တော် / သတင်းများ/ရေးရာကော်မတီများမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီး ရငွေသုံးငွေများ စိစစ်ခြင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ

ရေးရာကော်မတီများမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီး ရငွေသုံးငွေများ စိစစ်ခြင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ

နေ့စွဲ
24.3.2020
အချိန်

(၂၄.၃.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ ရေးရာကော်မတီများဖြစ်ကြသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၂၀၀)နာရီအချိန်ထိလည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၂၂၀)အချိန်ထိလည်းကောင်း၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၃၁၅)အချိန်ထိလည်းကောင်း၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၁၃၀)အချိန်ထိလည်းကောင်း၊ လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၃၀၀)နာရီအချိန်ထိလည်းကောင်း၊ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၁၃၀)အချိန်ထိလည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၁၃၀)အချိန်ထိ လည်းကောင်း၊ စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့်လျှပ်စစ်ရေးရာ ကော်မတီသည် (၁၃၀၀)နာရီမှ (၁၇၀၀)နာရီအချိန်ထိလည်းကောင်း၊ အစိုးရအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် နံနက်(၁၀၀၀)နာရီမှ (၁၂၀၀)နာရီအချိန်ထိ လည်းကောင်း ၎င်းတို့၏ ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမများ၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း လျာထားချက်များအား စိစစ်ခြင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။