လွှတ်တော် / သတင်းများ/လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စိစစ်ရေးကော်မတီက (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ တင်သွင်းလာသော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် အဆိုများအားစိစစ်

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စိစစ်ရေးကော်မတီက (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ တင်သွင်းလာသော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် အဆိုများအားစိစစ်

နေ့စွဲ
14.3.2019
အချိန်
10:00(AM)To(1:00)PM

၁၄.၃.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ(၁၃:ဝဝ)နာရီအချိန်ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စိစစ်ရေးကော်မတီ အစည်း အဝေးခန်းမတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေးသို့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ တင်သွင်းလာသော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် အဆိုများအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စိစစ်ရေး ကော်မတီက စိစစ်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။