လွှတ်တော် / ဝန်ဆောင်မှု / တိုင်ကြားစာ


တိုင်ကြားစာ


သို့
ဥက္ကဋ္ဌ
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့။