လွှတ်တော် / သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး / ကြေညာချက်များ / ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်

ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်


အကြောင်းအရာ

ကြေညာချက်အမှတ်

ခုနှစ်၊ လ

ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၃ / ၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၂ / ၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၁ / ၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်