လွှတ်တော် / သတင်းများ/သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ

နေ့စွဲ
အချိန်

(၁၇.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်မှ (၁၂၀၀)နာရီအချိန်ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် အဆိုပါ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံလိပ်မူ၍ ပေးပို့လာသော တိုင်ကြားစာနှင့်ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့သည်များကို အစီရင်ခံစာရေးသားခြင်း  ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။