လွှတ်တော် / သတင်းများ/အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်ရက်ရွှေ့ဆိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်ရက်ရွှေ့ဆိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နေ့စွဲ
24.3.2020
အချိန်