လွှတ်တော် / အစည်းအဝေးများ / ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်း အဖြေများ

ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်း အဖြေများ

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ နေအိမ် လိုင်းခန်း လုံလောက်မှုမရှိသဖြင့် ပြင်ပတွင် ငှါးရမ်းနေထိုင် နေရခြင်း၊ လက်ရှိ နေအိမ်များမှာ နေထိုင်ရန် မသင့်လျော် တော့ခြင်းများဖြစ်နေပါ၍ အောက်ပါ လိုအပ်နေသော အိမ်ရာနှင့် စခန်းရုံး များအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် တည် ဆောက်ပေးပါရန်နှင့် ထိုသို့စီစဉ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးမြန်းတင်ပြ တောင်းခံခြင်း ဖြစ်ပါသည်- (က)ပျော်ဘွယ်မြို့မရဲစခန်း၊ သံကူ ကွန်ကရစ် အမျိုးအစား(၆)ခန်းတွဲ (၂)ထပ်ပါလူနေလိုင်းခန်း(၁) လုံး။ (ခ ) ရွှေညောင်ဖူးနယ်မြေရဲစခန်း၊ သံကူကွန်ကရစ်အမျိုးအစားအချုပ်ခန်းပါရဲစခန်းရုံး(၁)လုံး။ (ဂ ) ရွှေညောင်ဖူးနယ်မြေရဲစခန်း၊ သံကူ ကွန်ကရစ်အမျိုးအစား လုံးချင်း နေအိမ်(၁)လုံး။ (ဃ) ရွှေညောင်ဖူးနယ်မြေရဲစခန်း၊ သံကူကွန်ကရစ်အမျိုးအစား(၆)ခန်းတွဲ(၂)ထပ်ပါ လူနေလိုင်းခန်း(၁)လုံး။

         

ပိုမိုသိရှိရန်

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ယင်းတော် နယ်မြေမီးသတ်စခန်း၊ ပျော်ဘွယ် မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း နှင့် ပြည်သာယာ နယ်မြေ မီးသတ်စခန်းများတွင် မြေဖို့ ခြင်း၊မီးသတ်စခန်း တည်ဆောက်ခြင်း နှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများ အား၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘတ်ဂျက်တွင် တည်ဆောက် ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ။

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ

ပိုမိုသိရှိရန်

စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံး၌ (L-27B) ဖြင့် အပေါင်ဖျက်သိမ်း ထားပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု စာချုပ်စာတမ်းများကန့်ကွက် ခြင်းအား အမြန်ဆုံး ပယ်ဖျက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံး၌ (L-27B)

ပိုမိုသိရှိရန်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် (A,B,C)အဆင့်ဆင့် သတ်မှတ်ထားသောကျေးလက်လုပ်ငန်း များအား ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် လုပ်ငန်း လျာထား ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်အား မေးမြန်းခြင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ

ပိုမိုသိရှိရန်

မြစ်သားမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရွာရှည်-လက်ညိုးထိုး- ဘုံးကွင်းလမ်းမကြီးအား ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနပိုင်လမ်းအဖြစ်မှ လမ်းဦးစီးဌာနပိုင် လမ်း အဖြစ် လွှဲပြောင်းပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ /မရှိ မေး မြန်းခြင်း။

မြစ်သားမြို့နယ်အတွင်းရှိ

ပိုမိုသိရှိရန်

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပျော်ဘွယ်-ကျောက်ဆည်-ရွှေညောင်ဖူး ကတ္တရာလမ်း(၁၀)မိုင်အား ကျေးလက် လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှလမ်းဦးစီး ဌာန လက်အောက်သို့ လွှဲပြောင်းပေး ရန် အစီအစဉ်ရှိ /မရှိမေးမြန်းခြင်း။

         

ပိုမိုသိရှိရန်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်ရှိ (၁) ခြောက်စီဒိုင်-စန်းတောလမ်း ကျောက်ချော ခင်းခြင်း၊ (၂) တောင်လည်-တောင်ချောင်း ဆက်သွယ်သောလမ်းအားကျောက်ချောခင်းခြင်း၊ (၃) လှိုင်းပန်-တောင်ညောင်ကုန်း ဆက်သွယ်သောလမ်းအားကျောက်ချောခင်းခြင်း၊ (၄) ပျော်ဘွယ်-နတ်မောက်လမ်း (ခြောက်စီဒိုင် -ကြောလမ်း)မှ ကန်တဲရွာ သို့၃မိုင်အားကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း (၅) ပျော်ဘွယ်-နတ်မောက်လမ်းမှ ရှားပင်လှကျေးရွာသို့၂.၅မိုင်အား ကျောက်ချောခင်းခြင်း၊ (၆) ခြောက်စေဒိုင်-စန်းတောလမ်း မှဥသျှစ်ပင်မြောင်ဆက်သွယ်သောလမ်းအား ကျောက်ချောခင်းခြင်း၊ (၇) ရေဝ-သဖန်းချောင်းလမ်းမှ ထိန်းအင်းကျေးရွာဆက်သွယ်သော လမ်းအားကျောက်ချောခင်းခြင်း၊ (၈) ရေဝ-သဖန်းချောင်းလမ်း တောင်လည်အုပ်စု၊ ကွေ့ကြီးသို့ ဆက်သွယ်သောလမ်းအားကျောက် ချောခင်းခြင်း၊ (၉) ခြောက်စီဒိုင်လမ်းမှမိဖုရားကုန်း ကျေးရွာအဝင်လမ်းအား ကျောက်ချော ခင်းခြင်း၊ (၁၀) ယင်းတော် – ကျီရွာလမ်းမှ ဘိုကုန်းကျေးရွာ ဆက်သွယ်သောလမ်း ကျောက်ချောခင်းခြင်းလုပ်ငန်းများအား၂၀၁၉ -၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ခြင်းရှိ/မရှိ။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊

ပိုမိုသိရှိရန်

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်နှင့်သာစည်မြို့ နယ်စပ် အင်းဂနက်ကျေးရွာမှပျော်ဘွယ် မြို့နယ် ကြို့ကုန်းကျေးရွာ၊ လျှော်ဖြူပင် ကျေးရွာ၊ ရှမ်းရွာ ကျေးရွာ၊ သဘွတ်ခွဲ ကျေးရွာ၊ မဲဒီးကျေးရွာ။ မြေနီကုန်း ကျေးရွာ၊ ညောင်လှကျေးရွာတို့ကို ဆက်သွယ်သော (၇.၅) မိုင်ရှိသည့် ကျေးလက်မြေသားလမ်း အား ကျောက်ချောလမ်းအဆင့်တိုးမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် အစီအစဉ်ရှိ / မရှိ မေးမြန်း ခြင်း။

         

ပိုမိုသိရှိရန်

တံတားဦးကားလမ်းမှ သင်ပုတ်-ငါးအိုးရွာလမ်းအား တိုင်းဒေသကြီး ရန်ပုံငွေမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင် ဂျင်းလမ်း(သို့) ကျောက်ချော လမ်း(သို့) ကတ္တရာလမ်း ခင်းပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

တံတားဦးကားလမ်းမှ

ပိုမိုသိရှိရန်

တံတားဦးလမ်းမှ အနောက် ငယ်တိုး ကျေးရွာအထိ (ခရိုင်ပတ်လမ်း-၂) အား တိုင်းဒေသကြီး ဘက်ဂျက် ရန်ပုံငွေဖြင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင် ကျောက်ချောလမ်း(သို့) ကတ္တရာလမ်းခင်းပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

တံတားဦးလမ်းမှ အနောက် ငယ်တိုး

ပိုမိုသိရှိရန်

ငါးမြွေကုန်းကျေးရွာအဝင်လမ်းအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

ငါးမြွေကုန်းကျေးရွာအဝင်လမ်းအား

ပိုမိုသိရှိရန်

ကျောက်ဆောက်ကုန်းလမ်းမှ ရွာပုလဲ-သံချပ်ကုန်း – ပယ်လေးဆယ် – ပေတောလေး လမ်းအား တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တိုင်းဒေသကြီးဘက်ဂျက်တွင် ဂျင်းလမ်း (သို့) ကျောက်ချောလမ်း ခင်းပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ မေးမြန်း ခြင်း။

ကျောက်ဆောက်ကုန်းလမ်းမှ

ပိုမိုသိရှိရန်

ပွတ္တိုင်ကျေးရွာ အဝင်လမ်းအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျောက်ချော လမ်း (သို့) ကတ္တရာလမ်း ခင်းပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

ပွတ္တိုင်ကျေးရွာ အဝင်လမ်းအား

ပိုမိုသိရှိရန်

ရွှေအင်း-ရှင်ငယ်ကျကျေးရွာ အဝင်လမ်းအား တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေ နှင့် ဂျင်းလမ်းခင်းပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

          ရွှေအင်း-ရှင်ငယ်ကျကျေးရွာ

ပိုမိုသိရှိရန်

မုန့်ပေါင်းကျေးရွာအဝင်လမ်းအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘက်ဂျက် တွင် ကတ္တရာလမ်း(သို့) ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းပေးရန်အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးမြန်း ခြင်း။

         

ပိုမိုသိရှိရန်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပျော်ဘွယ် မြို့နယ်၊ ရွှေပြည်ရန်နိုင်ရပ်ကွက်၊ သန်းကုန်းနယ်မြေမှ ပြည်သူများ လိုအပ်လျက်ရှိသော မီးတိုင်များ၊ မီး ကြိုးများအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ်ဂျက် ပိုလျှံငွေ (သို့) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ RE ဘတ်ဂျက်များမှ ပြုပြင်ပေးရန် အစီ အစဉ် ရှိ/မရှိ။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပျော်ဘွယ်

ပိုမိုသိရှိရန်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပုပ္ပါး တောင်၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်းကျေးရွာများ ဓာတ်အားရရှိရေးအတွက် (၃)အမ်ဗွီအေ ဓာတ်အားခွဲရုံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုရှိ/မရှိ။

          မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊

ပိုမိုသိရှိရန်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ ထရံကာကျေးရွာ အုပ်စု၊ မောင်းတုန်းကျေးရွာသည် ၂၀၁၈-၂၀၁၉တွင် ထရန်စဖော်မာ ရရှိခဲ့သော်လည်း ၁၁ကေဗွီလိုင်း (၁၀၀၀၀)ပေခန့် လိုအပ်နေပါသဖြင့် ချထားပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ /မရှိ။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊

ပိုမိုသိရှိရန်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပျော်ဘွယ် မြို့နယ်၊ ကျူတောဝကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာသစ်ကျေးရွာတွင် ရွာတွင်း(၄၀၀)ဗို့ ဓာတ်အားလိုင်းများ တည် ဆောက်ပြီး ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိ ရေးအတွက် ၁၁ကေဗွီလိုင်း(၁၀၀၀)ပေ နှင့် ၁၀၀ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာ (၁)လုံး တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ / မရှိ။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပျော်ဘွယ်

ပိုမိုသိရှိရန်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ သာစည် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဇဝင်း၊ ကျောက်ပုံကုန်း၊ အလှည့်၊ညောင်ပင်ဝင်း မြောင်းဦးကျေးရွာများတွင် ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ကျေးရွာတွင်း(၄၀၀)ဗို့ လိုင်း တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်ရာ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေဖြင့် ဆောင်ရွက် ရမည့် လုပ်ငန်းများကို အချိန် ဆောလျင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး အစီအစဉ်ရှိ /မရှိ။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊

ပိုမိုသိရှိရန်