လွှတ်တော် / ၀န်ဆောင်မှုများ / သုတေသန

သုတေသန

လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို နာယက က တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ခေါ်ယူကျင်းပရမည်။ ပုံမှန်အစည်းအဝေး တစ်ကြိမ်နှင့် တစ်ကြိမ်အကြား အရှည်ကြာဆုံးကာလည် ၁၂ လ ထက် မပိုစေရ။

ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့မှတ်တမ်း)

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းဝေး (ပထမနေ့)ကို နံနက် ၁ဝးဝ၀ နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပပါသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းဝေး (ပထမနေ့) ကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်ဦက ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဒေါ်ခင်မြမြ၊ (ညွှန်ကြားရေးမှူး) လွှတ်တော်ရုံးက ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့မှတ်တမ်း)

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းဝေး (ပထမနေ့)ကို နံနက် ၁ဝးဝ၀ နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပပါသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းဝေး (ပထမနေ့) ကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်ဦက ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဒေါ်ခင်မြမြ၊ (ညွှန်ကြားရေးမှူး) လွှတ်တော်ရုံးက ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download