လွှတ်တော် / ကော်မတီများ /ကော်မတီတစ်ခုချင်းစီအမည်နှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ / တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း


၁။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) ပုဒ်မ ၁၆၇၊ တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ- ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ နှင့် ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂၊ ၆၃ တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီအား ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ( ) ( ) ရက်နေ့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရန် အတည်ပြုခဲ့ပါ သည်-


တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

(က) ဒေါက်တာကျော်ဦး (ခ) ဦးအောင်ကျော်ဦး အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဗိုလ်မှူးခင်မောင်မြင့် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဒေါ်သင်းမြမြသင်း မြစ်သားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဒေါက်တာညီမင်းဟန် အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးမင်းအောင် မြစ်သားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဦးရဲမင်းထွန်း ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဦးစံထွန်း သာစည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂) အတွင်းရေးမှူး

ကော်မတီ၏တာဝန်များ

၂။
ကော်မတီသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါ အချက်များကို အခြေခံပြီးစိစစ်ရမည်-
(က)
နိုင်ငံတော်ကချမှတ်သော မူဝါဒများ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိ၊
(ခ)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေ များပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိ/မရှိ၊
(ဂ)
နိုင်ငံတော်နှင့်အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အလေးထားပြီး ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ရေးကို ဦးတည်ခြင်းရှိ/မရှိ၊
(ဃ)
နိုင်ငံတော် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့်လုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ပြုထိပါးစေမည့် အချက်များ ပါဝင် ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
(င)
နိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး၏ ပကတိအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိ/မရှိ၊
(စ)
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့် အရေးအသား အသုံးအနှုန်း များ ပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
(ဆ)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
(ဇ)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး တစ်မျိုးကိုဖြစ်စေ၊ လူမျိုး များကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်မည့်အချက်များ ပါဝင်ခြင်းရှိ/မရှိ
၃။
ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်အလိုက် နေထိုင်လျက်ရှိသော တိုင်းရင်းသားများကို သင့်လျော်သောအစီအစဉ်ဖြင့် တွေ့ဆုံ၍လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသား ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံ၍လည်းကောင်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခြေအနေ ကို တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌထံသို့ တင်ပြရမည်။ လိုအပ်ပါက တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်။
၄။
ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် တာဝန် များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။
၅။
ကော်မတီသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာများကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေး စဉ်းစားရာ၌ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးစဉ်းစားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ဆွေးနွေး စဉ်းစားရမည်။ သို့ရာတွင်-
(က)
ကော်မတီတွင် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက်တင်သွင်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံသူမလို၊
(ခ)
ကော်မတီဝင်များသည် ကိစ္စတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ကြိမ်ထက် ပိုပြီးဆွေးနွေး ခွင့်ရှိသည်၊
၆။
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ် သော အကြောင်းအရာများကို သိရှိနားလည်သည်ဟု ယူဆသူများအား လည်းကောင်း ဖိတ်ကြား၍ ကြားနာခြင်း၊ မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများကို တင်ပြစေခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၇။
ကော်မတီက အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များ ကိုသော် လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ပေါက် ကြားခြင်းမရှိစေရ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေး ချက်အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီက အတည်ပြု ထားရမည်။ ယင်း အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာ မိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ် တပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ပေးပို့ရမည်။

ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၈။
ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၅ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။
၉။
ကော်မတီသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍-
(က)
နိုင်ငံတော်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်သူတို့အား အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် အကြံပြု ချက်များ ကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ခ)
ပြည်သူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေး ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ၊ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကို စိစစ်၍ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဂ)
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ရန် အကြံ ပြုချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဃ)
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရေးသား တင်ပြချက် များတွင် ခေတ်နှင့်မလျော်ညီသော အရေးအသား၊ အသုံးအနှုန်း များကို ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၁၀။
အပိုဒ် ၅ အရ ကော်မတီ၏တင်ပြချက်နှင့်အကြံပြုချက်များသည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ အရေးဆိုင်ရာနှင့် စပ်လျဉ်းသောတင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များဖြစ်ရမည်။
၁၁။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ကော်မတီတွင် ဆွေးနွေး စဉ်းစားပြီးဖြစ်ပါက -
(က)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကိုပြုစု၍ ကော်မတီအစည်းအဝေး တွင် တင်ပြရမည်၊
(ခ)
အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကို ကော်မတီက သဘောတူလျှင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာကို လက်မှတ်ရေးထိုး၍ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်၊
(ဂ)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ကသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် သဘာပတိ တာဝန်ထမ်းဆောင်သော ကော်မတီဝင် တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး တင်ပြ နိုင်သည်၊
(ဃ)
တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သီးခြားညွှန်ကြားချက် မရှိလျှင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ အရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ကော်မတီသို့လွှဲအပ် သည့်နေ့မှစ၍ ခုနှစ်ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်များမပါ) ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်၊
(င)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ (သို့မဟုတ်) ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူသည် ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြားရှင်းလင်းရမည်။
၁၂။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်၊၊
(ခ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ လွှတ်တော်ကော်မတီ အများဆုံး(၂)ခုထိ ပါဝင် ဆောင်ရွက် နိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသော အကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြလျက် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ကော်မတီဝင်၏ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများ

၁၃။
ကော်မတီဝင်များသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သည့်အား လျော်စွာ ကော်မတီလုပ်ငန်း တာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရာ၌လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့် ရှိသည့်အပြင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်သည့်ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့် ရှိသည်။
၁၄။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူ ခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ် ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူးမှတဆင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြု ချက် မရရှိပါက ဖမ်းဆီး ခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခွင့် ရှိသည်။

ကော်မတီ၏သက်တမ်း

၁၅။
လွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို (၁)နှစ် သတ်မှတ်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း (၁)နှစ်ပြည့်ပါက ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် များကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

ဦးအောင်ကျော်ဦး
( ဥက္ကဋ္ဌ )

ဖြန့်ဝေခြင်း
- သက်ဆိုင်ရာကော်မတီဝင်များအားလုံး
မိတ္တူကို
- တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့။
- လက်ခံ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
မန္တလေးမြို့

စာအမှတ်၊ ၁ /၂ - ၂/ရေးရာ ( )
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ရက်

အကြောင်းအရာ။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေး ဆိုင်ရာ ကော်မတီဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း


၁။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) ပုဒ်မ ၁၆၇၊ တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ - ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂၊ ၆၃ တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီအား ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး( ) ( ) ရက်နေ့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ရန် အတည်ပြုချက်အရ အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက် သည်-


တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

(က) ဒေါက်တာကျော်ဦး (ခ) ဦးအောင်ကျော်ဦး အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဗိုလ်မှူးခင်မောင်မြင့် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဒေါ်သင်းမြမြသင်း မြစ်သားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဒေါက်တာညီမင်းဟန် အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးမင်းအောင် မြစ်သားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဦးရဲမင်းထွန်း ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဦးစံထွန်း သာစည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂) အတွင်းရေးမှူး
၂။
သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှအတည်ပြုခဲ့သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း ၍ တာဝန်ပေးသတ်မှတ်ချက်များကို ဤစာနှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့အပ်ပါသည်။

ဦးအောင်ကျော်ဦး
( ဥက္ကဋ္ဌ )

ဖြန့်ဝေခြင်း
- သက်ဆိုင်ရာကော်မတီဝင်များအားလုံး
မိတ္တူကို
- တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့။
- လက်ခံ


လေးစားအပ်ပါသော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ ခင်ဗျား . . . . . . . . . . .
ကျွန်တော်ကတော့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ခင်မောင်ဌေး ဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်ပေးအပ်ချက်အရ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ တာဝန်များ

၁။
ကော်မတီသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါ အချက်များကို အခြေခံပြီးစိစစ်ရမည်-
(က)
နိုင်ငံတော်ကချမှတ်သော မူဝါဒများ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိ၊
(ခ)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေ များပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိ/မရှိ၊
(ဂ)
နိုင်ငံတော်နှင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အလေးထားပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ရေး ကို ဦးတည်ခြင်းရှိ/မရှိ၊
(ဃ)
နိုင်ငံတော်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ပြု ထိပါးစေမည့် အချက်များ ပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
(င)
နိုင်ငံတော်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး၏ ပကတိအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေ မှုရှိ/မရှိ၊
(စ)
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့် အရေးအသား အသုံးအနှုန်းများ ပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
(ဆ)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာ နှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် ခြင်းရှိ/မရှိ၊
(ဇ)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး တစ်မျိုးကိုဖြစ်စေ၊ လူမျိုး များကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်မည့်အချက်များ ပါဝင်ခြင်းရှိ/မရှိ
၂။
ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်အလိုက် နေထိုင်လျက်ရှိသော တိုင်းရင်းသားများကို သင့်လျော်သောအစီအစဉ်ဖြင့် တွေ့ဆုံ၍လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသား ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံ၍လည်းကောင်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခြေ အနေကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံသို့ တင်ပြရမည်။ လိုအပ်ပါက တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ သဘောတူချက်ဖြင့် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်။
၃။
ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် တာဝန်များ ကို ထမ်းဆောင်ရမည်။
၄။
ကော်မတီသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာများကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေး စဉ်းစားရာ၌ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးစဉ်းစားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ဆွေးနွေး စဉ်းစားရမည်။ သို့ရာတွင်-
(က)
ကော်မတီတွင် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက် တင်သွင်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံသူမလို၊
(ခ)
ကော်မတီဝင်များသည် ကိစ္စတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ကြိမ်ထက် ပိုပြီးဆွေးနွေး ခွင့်ရှိသည်၊
၅။
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ် သော အကြောင်းအရာများကို သိရှိနားလည်သည်ဟု ယူဆသူများအား လည်းကောင်း ဖိတ်ကြား၍ ကြားနာခြင်း၊ မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့်အထောက် အထားများကို တင်ပြစေခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၆။
ကော်မတီက အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ် သောကိစ္စကို သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကို သော် လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေး ချက်အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီက အတည်ပြုထားရ မည်။ ယင်းအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာ မိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့်အတူပူးတွဲ၍ အမှုတွဲ အဖြစ် တပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ပေးပို့ရမည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၇။
ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၅ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။
၈။
ကော်မတီသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ -
(က)
နိုင်ငံတော်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်သူတို့အား အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် အကြံ ပြုချက် များကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ခ)
ပြည်သူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ၊ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကို စိစစ်၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဂ)
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင် ရန် အကြံပြုချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဃ)
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရေးသား တင်ပြချက် များတွင် ခေတ်နှင့်မလျော်ညီသော အရေးအသား၊ အသုံးအနှုန်း များကို ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၉။
အပိုဒ် ၅ အရ ကော်မတီ၏တင်ပြချက်နှင့် အကြံပြုချက်များသည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ အရေးဆိုင်ရာနှင့် စပ်လျဉ်းသောတင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များဖြစ်ရမည်။
၁၀။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးစဉ်း စားပြီး ဖြစ်ပါက -
(က)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာ မူကြမ်းကိုပြုစု၍ ကော်မတီအစည်းအဝေး တွင်တင်ပြရမည်၊
(ခ)
အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကိုကော်မတီက သဘောတူလျှင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာကို လက်မှတ်ရေးထိုး၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြ ရမည်၊
(ဂ)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးက သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် သဘာပတိတာဝန်ထမ်းဆောင် သော ကော်မတီဝင်တစ်ဦး ကသော်လည်းကောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြ နိုင်သည်၊
(ဃ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သီးခြားညွှန်ကြားချက်မရှိလျှင် တိုင်းရင်း သား လူမျိုးများ အရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ကော်မတီသို့လွှဲအပ်သည့် နေ့မှစ၍ ခုနှစ်ရက် အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်များမပါ) ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်၊
(င)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ (သို့မဟုတ်) ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသူသည် ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြားရှင်းလင်းရမည်။
၁၁။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ လွှတ်တော်ကော်မတီ အများဆုံး(၂)ခုထိ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင် ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြလျက် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီဝင်၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများ

၁၂။
ကော်မတီဝင်များသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သည့်အား လျော်စွာ ကော်မတီ လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရာ၌လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့် ရှိသည့်အပြင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်သည့်ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့် ရှိသည်။
၁၃။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူ ခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူးမှတဆင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေး များသို့ တက်ရောက် ခွင့်ရှိသည်။

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ သက်တမ်း

၁၄။
လွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို (၁)နှစ် သတ်မှတ်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌ သည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း (၁)နှစ်ပြည့်ပါက ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် များကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။