လွှတ်တော် / ကော်မတီများ /ကော်မတီတစ်ခုချင်းစီအမည်နှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ / ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း


၁။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ(၂၀၀၈) ပုဒ်မ ၁၆၇၊ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ- ၂၃၊၂၄၊၂၅၊၂၆ နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ၆၂၊၆၃တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ရေးရာနှင့်လူမှုရေး ဆိုင်ရာ ကော်မတီအား ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး( ) ရက်နေ့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ရန် အတည်ပြုခဲ့ ပါသည်-


ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

(က) ဦးဇော်မောင်(ခ) ဦးဇော်မောင်မောင် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးအောင်မင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဦးချမ်းမြေ့ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးတင်အောင်(ခ) ဦးတင့်ဆွေ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်း တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဗိုလ်မှူးစိုးထွေးအောင် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဦးရဲမင်းဦး ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂) အတွင်းရေးမှူး

ကော်မတီ၏တာဝန်များ

၂။
ကော်မတီသည် ပြည်သူ့ရေးရာလုပ်ငန်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအချက်များကို အခြေခံပြီး စိစစ်ရမည် -
(က)
ပြည်သူ့ရေးရာလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက် ရမည်၊
(ခ)
သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများက ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် ဥပဒေများကို လေ့လာ၍ပယ်ဖျက်ရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်၊ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းရန်များတွေ့ရှိက လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်၊
(ဂ)
သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများက အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများသည် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် မှပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် ဥပဒေများနှင့် လည်းကောင်း၊ ညီညွတ်ဆီလျော်အောင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီး ညီညွတ်ဆီလျော်မှုရှိပါက လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုကို စောင့်ကြည့်၊ ထိန်းညှိကူညီရမည်၊
(ဃ)
သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် တိုင်ကြားစာများ၊ သနားခံစာများ၊ တင်ပြချက်များကို ကြားနာစိစစ်၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံရမည်။
(င)
အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးသူငယ်များ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် မသန်စွမ်းသူများ၏ ဘဝရှင်သန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး ကူညီဆောင်ရွက်ရမည်။
(စ)
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းခွင် အာမခံချက်ရရှိရေး၊ စားဝတ်နေမှုဖူလုံရေး၊ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများစားဝတ်နေမှု သက်သာချောင်ချိရေး ကူညီဆောင်ရွက်ရ မည်။
၃။
လွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်လျှင် လိုအပ်သလိုစိစစ်၍ ကော်မတီ၏တွေ့ရှိချက်နှင့်သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ တစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့ ပြန်လည် တင်ပြရမည်။
၄။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ တင်ပြချက်အရစိစစ်ရန်လိုအပ်သည်ဟု လွှတ်တော် က ဆုံးဖြတ်၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်လျှင် လိုအပ်သလို စိစစ်ပြီး ကော်မတီ၏ တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့ ပြန်လည် တင်ပြရမည်။
၅။
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သော အကြောင်းအရာများကို သိရှိနားလည်သည်ဟု ယူဆသူများအားလည်းကောင်း ဖိတ်ကြား၍ ကြားနာခြင်း၊ မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများကို တင်ပြစေ ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၆။
ကော်မတီသည် မိမိတာဝန်ယူရမည့်လုပ်ငန်းများကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေးစဉ်းစားရာ၌ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးစဉ်းစားသည့်နည်းလမ်းအတိုင်း ဆွေးနွေးစဉ်းစား ရမည်။ သို့ရာတွင် -
(က)
ကော်မတီတွင်အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊အကြံပြုချက်တင်သွင်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံ သူမလို၊
(ခ)
ကော်မတီဝင်များသည်ကိစ္စတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ဆွေးနွေးခွင့် ရှိသည်၊

၇။
ကော်မတီက အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း၊ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကို သော်လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ပေါက် ကြားခြင်းမရှိစေရ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက် အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီက အတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာ မိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ် တပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ပေးပို့ရမည်။
၈။
ကော်မတီသည်ဆွေးနွေးရရှိသော မိမိကော်မတီဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ဆောင် ဖွယ်ရာများကိုလိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ ပေးပို့တင်ပြရမည်။လွှတ်တော်သို့တင်ပြသင့်သော အခြေအနေဖြစ်က ဥက္ကဋ္ဌ၏သဘောတူ ချက်ဖြင့် လွှတ်တော်သို့တင်ပြရမည်။ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့် အဖွဲ့အစည်းသို့ဆောင်ရွက်ရန် ပေးပို့ရန်လိုအပ်ပါက တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ သဘော တူညီချက်ဖြင့် လွှတ်တော်က ဆက်လက် တင်ပြရမည်။
၉။
ကော်မတီသည် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲရန် ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းများလိုအပ်ပါက တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသို့ တင်ပြသဘောတူ ညီချက်ရယူ၍ရေးဆွဲနိုင်သည်။ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲပါက အောက်ပါအချက်များကို အခြေခံစိစစ်၍ ရေးဆွဲရမည်-
(က)
နိုင်ငံတော်က ချမှတ်သော မူဝါဒများ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့်ညီညွတ်မှုရှိစေရန်၊
(ခ)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေ များပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိစေရန်၊
(ဂ)
နိုင်ငံတော်နှင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အလေးထားပြီး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးကို ဦးတည်ခြင်းရှိစေရန်၊
(ဃ)
နိုင်ငံတော် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ပြုထိပါးစေမည့် အချက်များ ပါဝင်ခြင်း မရှိစေရန်၊
(င)
နိုင်ငံတော်၏ ပကတိအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန်၊
(စ)
အများပြည်သူ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပစ္စည်းလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဆ)
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့် အရေးအသား အသုံးအနှုန်း များ ပါဝင်ခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဇ)
ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုနှင့်တစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရောထွေးခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဈ)
ဤတိုင်းဒေသကြီးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒေသအချင်းချင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်များ၊ သဘောတူညီချက်များပါ တာဝန်အရ ရေးဆွဲသော ဥပဒေကြမ်းဖြစ်လျှင် ထိုစာချုပ်များ၊ သဘောတူ စာချုပ်များပါ နိုင်ငံတော်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများက သဘောတူလက်ခံထားသော အချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေခြင်း ရှိစေရန်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးခြင်း မရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ည)
သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် စပ်ဆိုင်သော မူပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိစေရန်၊
(ဋ)
ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့် အခြေအနေ ရှိစေရန်၊
(ဌ)
ဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိ စေရန်၊

ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၁၀။
ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၆၅ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ ကျင်းပရမည်။
၁၁။
ကော်မတီသည် ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍-
(က)
နိုင်ငံတော်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်သူတို့အား အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် အကြံပြု ချက် များကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
ပြည်သူများနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကြံပြု ချက်များ၊ ဝေဖန်သုံးသပ် ချက်များကိုစိစစ်၍ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ တင်ပြ နိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုများအပေါ် ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက သုံးသပ်ချက်နှင့်အတူ အကြံပြုချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြ နိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဃ)
လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းရန် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းရန်များအပေါ် သုံးသပ်ချက်နှင့် အတူ အကြံပြုချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၂။
အပိုဒ် ၇ အရ ကော်မတီ၏တင်ပြချက်နှင့် အကြံပြုချက်များသည် တာဝန်ယူရသည့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းတွင် ပါရှိသည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသော တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များ ဖြစ်ရမည့်အပြင် ထိုသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း၏ သဘောတွင် အကျုံးဝင်သောတင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များလည်း ဖြစ်ရမည်။
၁၃။
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် ဥပဒေကြမ်းများကို ကော်မတီတွင် ဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးဖြစ်ပါက -
(က)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကိုပြုစု၍ ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် တင်ပြရမည်၊
(ခ)
အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကို ကော်မတီကသဘောတူလျှင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံ စာကို လက်မှတ်ရေးထိုး၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်၊
(ဂ)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် သဘာပတိ တာဝန်ထမ်းဆောင်သော ကော်မတီ ဝင်တစ်ဦး ကသော်လည်းကောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြနိုင်သည်၊
(ဃ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သီးခြားညွှန်ကြားချက်မရှိလျှင် လွှတ်တော်လုပ် ငန်းပြုစုပြီးသည့်နေ့မှစ၍ ခုနှစ်ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်များမပါ) ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်၊
(င)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူသည် ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြားရှင်းလင်းရမည်။
၁၄။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုမဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ လွှတ်တော်ကော်မတီ အများဆုံး(၂)ခုထိ ပါဝင်ဆောင် ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြ လျက် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ကော်မတီဝင်၏ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများ

၁၅။
ကော်မတီဝင်များသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ကော်မတီလုပ်ငန်း တာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီ ရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိ နေစဉ်၌ လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရခရီး သွားလာရာ၌လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့် ရှိသည့်အပြင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့် များကိုလည်း ခံစားခွင့် ရှိသည်။
၁၆။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူခံ ရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူး မှတဆင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေး များသို့ တက်ရောက် ခွင့်ရှိသည်။

ကော်မတီ၏သက်တမ်း

၁၇။
လွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို (၁)နှစ် သတ်မှတ်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌ သည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း (၁)နှစ်ပြည့်ပါက ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

ဦးအောင်ကျော်ဦး
( ဥက္ကဋ္ဌ )

ဖြန့်ဝေခြင်း
- သက်ဆိုင်ရာကော်မတီဝင်များအားလုံး
မိတ္တူကို
- တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့။
- လက်ခံ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
မန္တလေးမြို့

စာအမှတ်၊ ၁ /၂ - ၅/ရေးရာ ( )
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ရက်

အကြောင်းအရာ။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း


၁။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) ပုဒ်မ ၁၆၇၊ တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ- ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂၊ ၆၃ တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီအား ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး( ) ( ) ရက်နေ့တွင် အောက်ဖော်ပြပါတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရန် အတည်ပြုချက်အရ အောက်ပါ အတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်-


ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီ

(က) ဦးဇော်မောင်(ခ) ဦးဇော်မောင်မောင် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးအောင်မင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဦးချမ်းမြေ့ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးတင်အောင်(ခ) ဦးတင့်ဆွေ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်း တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဗိုလ်မှူးစိုးထွေးအောင် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဦးရဲမင်းဦး ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂) အတွင်းရေးမှူး
၂။
သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုခဲ့သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ပေး သတ်မှတ်ချက်များကို ဤစာနှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့အပ်ပါသည်။

ဦးအောင်ကျော်ဦး
( ဥက္ကဋ္ဌ )

ဖြန့်ဝေခြင်း
- သက်ဆိုင်ရာကော်မတီဝင်များအားလုံး
မိတ္တူကို
- တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့။
- လှည့်လည်စာတွဲ / ရုံးလက်ခံ


လေးစားအပ်ပါသော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ ခင်ဗျား . . . . . . . . . . .
ကျွန်တော်ကတော့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ခင်မောင်ဌေး ဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်ပေးအပ်ချက်အရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီ ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ တာဝန်များ

၁။
ကော်မတီသည် ပြည်သူ့ရေးရာလုပ်ငန်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအချက်များကို အခြေခံပြီး စိစစ်ရမည် -
(က)
ပြည်သူ့ရေးရာလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ရ မည်၊
(ခ)
သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများက ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် ဥပဒေများကို လေ့လာ၍ ပယ်ဖျက်ရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်၊ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းရန်များ တွေ့ရှိက လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်၊
(ဂ)
သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများက အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာ၊ အမိန့်ညွှန်းကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် ဥပဒေများနှင့် လည်းကောင်း၊ ညီညွတ်ဆီလျော် အောင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီး ညီညွန်ဆီလျော်မှုရှိပါက လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုကို စောင့်ကြည့်၊ ထိန်းညှိကူညီရမည်၊
(ဃ)
သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် တိုင်ကြားစာများ၊ သနားခံစာ များ၊ တင်ပြချက်များကို ကြားနာစိစစ်၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့ အစီရင် ခံရမည်။
(င)
အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးသူငယ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် မသန်စွမ်းသူများ ၏ဘဝရှင်သန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး ကူညီဆောင်ရွက်ရမည်။
(စ)
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းခွင်အာမခံချက်ရရှိရေး၊ စားဝတ်နေမှုဖူလုံရေး၊ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများ စားဝတ်နေမှု သက်သာချောင်ချိရေး ကူညီဆောင်ရွက် ရမည်။
၂။
လွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်လျှင် လိုအပ်သလိုစိစစ်၍ ကော်မတီ၏တွေ့ရှိချက်နှင့်သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ တစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့ ပြန်လည် တင်ပြရမည်။
၃။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ တင်ပြချက်အရစိစစ်ရန်လိုအပ်သည်ဟု လွှတ်တော် ကဆုံးဖြတ်၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်လျှင် လိုအပ်သလိုစိစစ်ပြီး ကော်မတီ ၏တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့ ပြန်လည်တင်ပြရမည်။
၄။
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သော အကြောင်းအရာများကို သိရှိနားလည်သည်ဟု ယူဆသူများအားလည်းကောင်း ဖိတ်ကြား၍ ကြားနာခြင်း၊ မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများကို တင်ပြစေခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၅။
ကော်မတီသည် မိမိတာဝန်ယူရမည့်လုပ်ငန်းများကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေးစဉ်းစားရာ၌ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးစဉ်းစားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ဆွေးနွေးစဉ်းစား ရမည်။ သို့ရာတွင် -
(က)
ကော်မတီတွင် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက်တင်သွင်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံ သူမလို၊
(ခ)
ကော်မတီဝင်များသည် ကိစ္စတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ဆွေးနွေး ခွင့်ရှိသည်၊
၆။
ကော်မတီကအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသောသို့မဟုတ် ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကိုသော်လည်း ကောင်းပြင်ပသို့ပေါက် ကြားခြင်းမရှိစေရ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေး ချက်အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ကော်မတီကအတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်း အဝေးမှတ်တမ်းများကိုဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ၊တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာ မိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့် အတူပူးတွဲ၍အမှုတွဲအဖြစ်တပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ပေးပို့ရမည်။
၇။
ကော်မတီသည်ဆွေးနွေးရရှိသော မိမိကော်မတီဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ဆောင် ဖွယ်ရာများကို လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ ပေးပို့တင်ပြရမည်။ လွှတ်တော်သို့တင်ပြသင့်သော အခြေအနေဖြစ်က ဥက္ကဋ္ဌ၏သဘော တူချက်ဖြင့် လွှတ်တော်သို့တင်ပြရမည်။ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့် အဖွဲ့အစည်းသို့ဆောင်ရွက်ရန် ပေးပို့ရန်လိုအပ်ပါက တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ သဘော တူညီချက်ဖြင့် လွှတ်တော်က ဆက်လက် တင်ပြရမည်။
၈။
ကော်မတီသည် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲရန် ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းများလိုအပ်ပါက တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသို့ တင်ပြသဘော တူညီချက် ရယူ၍ရေးဆွဲနိုင်သည်။ ဥပဒေကြမ်း ရေးဆွဲပါကအောက်ပါအချက်များကို အခြေခံစိစစ် ၍ရေးဆွဲ ရမည်-
(က)
နိုင်ငံတော်က ချမှတ်သော မူဝါဒများ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့်ညီညွတ်မှုရှိစေရန်၊
(ခ)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေ များပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိစေရန်၊
(ဂ)
နိုင်ငံတော်နှင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အလေးထားပြီး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးကို ဦးတည်ခြင်းရှိစေရန်၊
(ဃ)
နိုင်ငံတော် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ပြုထိပါးစေမည့် အချက်များ ပါဝင်ခြင်း မရှိစေရန်၊
(င)
နိုင်ငံတော်၏ ပကတိအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန်၊
(စ)
အများပြည်သူ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပစ္စည်းလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဆ)
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့် အရေးအသား အသုံးအနှုန်း များ ပါဝင်ခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဇ)
ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုနှင့်တစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရောထွေးခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဈ)
ဤတိုင်းဒေသကြီးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒေသအချင်းချင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်များ၊ သဘောတူညီချက်များပါ တာဝန်အရ ရေးဆွဲသော ဥပဒေကြမ်းဖြစ်လျှင် ထိုစာချုပ်များ၊ သဘောတူ စာချုပ်များပါ နိုင်ငံတော်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများက သဘောတူလက်ခံထားသော အချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေခြင်း ရှိစေရန်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးခြင်း မရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ည)
သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် စပ်ဆိုင်သော မူပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိစေရန်၊
(ဋ)
ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့် အခြေအနေ ရှိစေရန်၊
(ဌ)
ဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိ စေရန်၊
၁၀။
ကော်မတီသည် ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍-
(က)
နိုင်ငံတော်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်သူတို့အား အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် အကြံပြု ချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
ပြည်သူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၏လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက် များ၊ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကို စိစစ်၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့် ရှိသည်၊
(ဂ)
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုများအပေါ် ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက သုံးသပ်ချက်နှင့်အတူ အကြံပြုချက်များကိုတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင် ခွင့် ရှိသည်၊
(ဃ)
လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းရန် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းရန်များအပေါ် သုံးသပ်ချက်နှင့် အတူ အကြံပြုချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၁၁။
အပိုဒ် ၇ အရ ကော်မတီ၏တင်ပြချက်နှင့် အကြံပြုချက်များသည် တာဝန်ယူရသည့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနှင့်ယင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းတွင် ပါရှိသည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသော တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များဖြစ်ရမည့်အပြင် ထိုသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း၏ သဘောတွင် အကျုံးဝင်သောတင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များလည်း ဖြစ်ရမည်။
၁၂။
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ဥပဒေကြမ်းများကို ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးဖြစ်ပါက -
(က)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကိုပြုစု၍ ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် တင်ပြရမည်၊
(ခ)
အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကိုကော်မတီက သဘောတူလျှင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာကို လက်မှတ်ရေးထိုး၍ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြ ရမည်၊
(ဂ)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးက သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် သဘာပတိတာဝန်ထမ်းဆောင်သော ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက သော်လည်းကောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး တင်ပြနိုင်သည်၊
(ဃ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သီးခြားညွှန်ကြားချက်မရှိလျှင် လွှတ်တော် လုပ်ငန်း ပြုစုပြီးသည့်နေ့မှစ၍ ခုနှစ်ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်များမပါ) ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်၊
(င)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူသည် ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြားရှင်းလင်းရမည်။
၁၃။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဆိုင်ရာဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့် နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ လွှတ်တော်ကော်မတီ အများဆုံး(၂)ခုထိ ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင် ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသော အကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြ လျက် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာကော်မတီဝင်၏ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများ

၁၄။
ကော်မတီဝင်များသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သည့်အား လျော်စွာကော်မတီလုပ်ငန်း တာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေးတက် ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင်ရောက်ရှိနေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရာ၌လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်သည့်ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၁၅။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူခံ ရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူးမှတဆင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခွင့် ရှိသည်။

ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏သက်တမ်း

၁၇။
လွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌသည်ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို (၁)နှစ်သတ် မှတ်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း (၁)နှစ်ပြည့်ပါက ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။